Poděkování

Děkujeme všem za podporu, kterou nám po celou dobu trvání jablunkovského volejbalu poskytli, abychom mohli těchto úspěchů dosáhnout. Nebudeme je na tomto místě vyjmenovávat, ale ti, kterých se to týká jistě vědí a ti, kteří mohli a nepomohli, ať se chytí za nos.

• DĚKUJEME •