Volejbal v Jablunkově                      

        Prvními propagátory volejbalu na začátku dvacátých let 20.století na Jablunkovsku byli legionáři první světové války, kteří tuto hru vídali hrát americké vojáky na francouzských plážích a skauti, kteří volejbal hrávali na světových skautských setkáních JAMBOREE.

    Tělocvičná jednota (TJ) Sokol Jablunkov byla založena v roce 1922. Rozvíjela úspěšně svou sportovní činnost. Členové Sokola pořádali přednášky, besídky, pravidelné cvičení mužů, žen, dorostenek, žáků a žaček. Založili divadelní odbor. 

    Sokolové začali volejbal provozovat již v polovině dvacátých let. Tento typický sokolský sport byl již od roku 1929 pěstován soustavně jako součást základní tělesné výchovy. Za vedení J. Macháčka se jablunkovské družstvo zúčastnilo přeboru Těšínské župy.

     Zde je první zmínka o odbíjené. Do té doby nebyla odbíjená vedena jako sportovní odvětví v Jablunkově a neměla pravidelnou soutěž. Provozovala se pouze jako zájmová činnost, na hřištích, u řeky nebo na koupališti.

    Od roku 1930 jsou pravidelně organizovány soutěže v těšínské župě Sokolské, tento rok je tedy považován za vznik  volejbalu v našem okrese.

    V roce 1931 se jablunkovské družstvo zúčastnilo veřejného cvičení v Návsí, kde porazilo náveské družstvo 2:1. První zápas s českotěšínským družstvem skončil tehdy rovněž vítězstvím 2:0. Trénovalo se na hřišti před českou obecnou školou. Mezi borci byli Valentin Müller, Antonín Velebnovský, Antonín Dřenzla, Eduard Kristián, od počátku bylo zapsáno na 22 mužů a 3 ženy.

        V Jablunkově a Návsí vznikly sportovní jednoty, které byly organizovány v TJ Sokol Jablunkov, TJ Sokol závodu Koh-i-noor Jablunkov, Polski klub sportowy (PKS) Sokół Beskid Jablunkov, Dobrovolná sportovní organizace (DSO) Jablunkov. Dobrovolná sportovní organizace (DSO) Lokomotiva Návsí Jablunkov. Tyto sportovní organizace se věnovaly všeobecné tělesné průpravě, kopané, tenisu, stolnímu tenisu, cyklistice, turistice, lehké atletice, volejbalu, lyžování a lednímu hokeji.

     Po válce byla odbíjená obnovena opět jako pravidelná součást ZTV (Základní tělesné výchovy). Sjednocovací tendence, které byly nastoleny po roce 1948 se nevyhnuly ani jablunkovskému sportu. Dne 14. července 1949 byl přijat zákon o sjednocení tělesné výchovy. Vznikl státní výbor pro tělesnou výchovu a sport.

     V sezóně 1950 - 1951 se družstvo odbíjené Sokola Jablunkov zúčastnilo okresního přeboru  v Bystřici nad Olzou, Třinci a Českém Těšíně. V lednu 1951 došlo k prvnímu sloučení TJ Sokol a TJ Sokol závodu Koh-i-noor.  26. dubna 1952 došlo v sále Czytelny k celkovému sloučení Sokola spojením sportovních jednot TJ Sokol Jablunkov a  Polski klub sportowy (PKS) Sokół Beskid. Na této sjednocovací schůzi byl ustanoven oddíl odbíjené.

    Na přelomu let 1952 - 1953 zaniká  TJ Sokol Jablunkov, nahrazuje jej DSO Jablunkov, která je záhy přejmenována na Tělovýchovnou jednotu (TJ) Spartak Jablunkov. Ustanovením oddílu odbíjené ještě nebylo hlavním impulsem, aby se v Jablunkově hrály přebory mužů a žen. Jediné hřiště bylo u obecné školy na dnešní Školní ulici. Pedagogický sbor pořádal pouze utkání v rámci školy. Ostatní hráči neměli na hřiště přístup. Volejbalisté a volejbalistky proto pořádali příležitostně zápasy a turnaje na hřištích v Návsí, Salajce a přilehlém okolí.Volejbalové hřiště u Obecné školy v Jablunkově

Školní ulice 30-té léta    Po krátkém odlivu činnosti se v roce 1957 družstvo odbíjené znovu restaurovalo. Na přelomu roku 1963/64 nastává zásadní obrat v jablunkovské odbíjené. Parta nadšenců se schází v české základní devítileté škole Petra Bezruče, kde se učí volejbalové abecedě a pravidelně trénuje.

    V roce 1965 zakládají oddíl odbíjené vedený Ing. Josefem Ciencialou, zástupcem je Ing. Jaroslav Běhálek, hospodářem Ing. Vladimír Hlinecký, kapitánem mužstva se stává Pavel Sikora. Bývalé tenisové hřiště je přestavěno na hřiště pro odbíjenou. 

    V roce 1966 v okresní soutěži třídy „C“ obsazují muži Spartaku Jablunkov 2. místo. Od tohoto roku dochází k přílivu nových hráčů, celkem jich má oddíl v roce 1967 čtrnáct.

    Od roku 1967 je v oddíl odbíjené v plné aktivitě. V tomto složení je oddíl životaschopný a také to dokumentují výsledky. Oddíl si vybojoval postup do okresního přeboru I. třídy a této soutěže se zúčastňuje dodnes. Kromě sportovní činnosti pěstoval oddíl i turistiku a odpracoval množství brigádnických hodin při úpravě celého hřiště na Bělé. Nejlepšími hráči byli bratři Karel, Josef a Jindřich Sikorovi z Návsí.

 

 

Volejbalové družstvo mužů TJ Spartak Jablunkov v roce 1967

horní řada zleva:  Benko J., Hlinecký V., Legierský L., Sikora R., Sikora Josef, Běhálek J.

dolní řada zleva:  Sikora K., Sikora Jindřich., Farník E., Běhálek A., Sikora M.

 

 

    Léta 1967, 1968, 1969 byla pro oddíl nejúspěšnější a také výsledky byly nejpronikavější. V okresním žebříčku neklesl oddíl nikdy pod třetí místo, takže patřil k nejlepším v okrese. V tomto období vedl oddíl Pavel Sikora, který převzal v roce 1968 trenérskou funkci.

    V roce 1968 získali 4 hráči po absolvování kurzu rozhodčích vysvědčení rozhodčích II. třídy, Pavel Sikora v téže době získal kvalifikaci trenéra III. třídy. Oddíl čítá 15 kvalitních borců. Mezi nejobětavější kromě jmenovaných patřili ještě Alois Běhálek, Miroslav Geissler, Rudolf Szkatula.

    V roce 1968 zahajuje svou činnost i družstvo žen. V roce 1969 se s družstvem mužů rozloučili hráči Jindřich a Josef Sikorovi. Po návštěvě Německa se nevrátili zpět do vlasti.

    Počínaje rokem 1970 došlo k určité stagnaci v oddíle, kterou způsobily objektivní příčiny, jako odchod vynikajících hráčů, rodinné důvody a podobně.  Ženy nehrají soutěž, pouze společně trénují. Do soutěže se přihlašují v roce 1971. Oddíl je stále činný a pravidelně obsazuje mistrovské soutěže. Kromě toho rozvíjí náborovou akci i popularizační aktivitu. Tak v roce 1971 uspořádal v součinnosti se ZV ROH 8 oblasti TŽ VŘSR přebor jablunkovských a bystřických základních škol v odbíjené. Velmi zdařilého podniku se zúčastnila 4 družstva, vítězem se stala ZDŠ z Bystřice nad Olší. Oddíl získal pochvalné uznání okresního volejbalového svazu. Členové oddílu odbíjené odpracovali 780 brigádnických hodin na úpravě hřiště po záplavách. Pomohli odstranit nános a provést výměnu antuky. Tento důvod také způsobil, že polovina soutěže musela být sehrána na hřištích soupeřů, což mělo určitý vliv na celkové umístění Jablunkova v okresním přeboru.

    V jubilejním roce 1972 v roce 50-ti let trvání jednoty sokolské, připravil oddíl dvě sportovní akce na svém dobře vybaveném hřišti. V červnu byl opakován turnaj mládeže z jablunkovských a bystřických škol. V neděli 18. srpna 1972 dopoledne proběhl turnaj dospělých za účasti družstev z Mostů u Jablunkova, Bystřice nad Olší a Třince.

    V roce 1975 družstvo žen ukončí soutěž. Důvodem jsou studia na vysokých školách a mateřská dovolená. Po celé desetiletí hrají muži o nejvyšší příčky v okresní soutěži. I když dosahují velmi dobrých výsledků do krajského přeboru se jim nepodaří postoupit. Oddíl odbíjené má celkem 12 členů. Družstvo začíná mít generační problémy. Většina hráčů, kteří byli u zrodu oddílu v roce 1963 končí s aktivní činností. 

 

 

Volejbalové družstvo žen TJ Spartak Jablunkov v roce 1973

 

horní řada zleva:  Konvičný J., Benková M., Sikorová A., Kawuloková H., Szkatulová A., Martynek B.

dolní řada zleva: Szkanderová P., Czeczotková L., Műllerová V., Czeczotková A.

 

 

    V roce 1976 dochází družstvu mužů k omlazení. Do družstva se vracejí odchovanci a hráči, kteří ukončili studia a základní vojenskou službu. Od roku 1977 vede oddíl odbíjené Miroslav Geissler. Jsou vybudovány dvě hřiště pro odbíjenou, přestavbou stávajícího hřiště. Družstvo žen opět začíná aktivně hrát odbíjenou. Oddíl odbíjené má 26 aktivních hráčů a hráček.

    V roce 1978 družstvo mužů z Jablunkova dosahuje svého historicky největšího úspěchu. Vyhrává 25. ročník volejbalové Dřevěnice - největšího volejbalového turnaje na světě pod širým nebem. V kategorii okresních přeborů poráží ve finále Jičín 2:1. Tento rok startovalo na turnaji 421 družstev.

 

 

Vítěz Dřevěnice volejbalové družstvo mužů TJ Spartak Jablunkov v roce 1978

horní řada zleva:  Kolesa M., Jurga M., Geissler M., Geissler I., Janiczek V., Vavřač R.

dolní řada zleva:  Zowada J., Kufa F., Strumienský J., Zowada J., chybí Strumienský I.

 

 

    Družstvo mužů se účastní i fotbalových turnajů. V roce 1979 na turnaji o Pohár osvobození. Po remíze 4:4 a prohře na penalty s PKŠ v boji o třetí místo poráží PKK 12:0. V roce 1981 na turnaji mini kopané v Bukovci poráží Písek 3:1 a odnáší si vítěznou trofej. V tomto roce pořádá první ročník Turnaje neregistrovaných družstev, vítězem se stali fotbalisté Spartaku Jablunkov. V srpnu na Turnaji o pohár osvobození v kopané prohrávají muži ve finále s PKŠ 1:0 a získávají druhé místo. V říjnu organizují volejbalisté Turnaj v kuželkách, za účasti sedmnácti tříčlenných družstev obsadili volejbalisté první a druhé místo.

 

 

Vítěz turnaje neregistrovaných družstvo kopané TJ Spartak Jablunkov v roce 1981

horní řada zleva:  Gawlas P., Szotkowski M., Ploszek J., Pospíšil V.,  Műller R.

dolní řada zleva:  Kufa P.

 

 

zleva: Szotkowski M., Gawlas P., Kufa P., Pospíšil V.

 

 

    V roce 1982 na 29. ročníku volejbalové Dřevěnice získávají muži v kategorii okresních přeborů 5. místo, na turnaji startovalo 511 družstev. Turnaj v kuželkách, za účasti devíti tříčlenných družstev, se umístili volejbalisté na druhém místě.

    V roce 1983 Na Turnaji o pohár osvobození v kopané vracíme loňskou finálovou porážku PKŠ. Vyhráváme 7:5 poprvé a naposled tento turnaj. Turnaji v kuželkách, za účasti osmi družstev, získáváme třetí místo. Celé desetiletí hrajeme v okresním přeboru se střídavými úspěchy, postoupit do krajského přeboru se nám nedaří.

    V roce 1987 v kategorii okresních přeborů vyhrávají muži podruhé 34. ročník volejbalové Dřevěnice. Ve finále poráží Opavu - Komárov 2:1. Nad tímto ročníkem převzal patronát Mezinárodní olympijský výbor, na turnaji startovalo 589 družstev. 

 

 

Vítěz Dřevěnice volejbalové družstvo mužů TJ Spartak Jablunkov v roce 1987

horní řada zleva: Kisza K., Jurga M., Kolesová M., Kolesa M., Sedlák L., Petráš M., chybí Kluz L.

dolní řada zleva: Lacková J., Lipowská K., Petrášová D., Ježowicz P., Gemroth P., Geissler I.

ležící řada: Michálková J., Michálková M., Ježowiczová M., Kubečková M., Szprcová J.

 

video Dřevěnice 1987 https://www.youtube.com/watch?v=0XvgCxYKRc0

 

 

    V ročníku 1987/1988 po podzimní části, kdy družstvo mužů obsadilo první příčku, bylo vyloučeno z mistrovských soutěží. Odůvodněním byly kontumační zápasy žáků. Verdikt zní: „Špatná práce s mládeží.“  Osmnáct měsíců družstvo mužů nehraje mistrovské zápasy a neúčastní se okresních soutěží.

    Hlavním důvodem nebyla špatná práce s mládeží, prvotním impulsem byl zápas se TJ Sokol Hnojník, který se nedohrál. Muži odmítli pokračovat v mistrovském utkání z důvodu neregulérních podmínek a žádali opakování zápasu. Hnojník na oplátku poukázal, že žáci z Jablunkova mají  kontumovány zápasy a družstva z Jablunkova by měly být vyloučeny ze soutěže. Potom začal úřadovat OV ČSTV Frýdek - Místek.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Pro nedostatek hráčů jsou nuceni muži odhlásit družstvo ze soutěže. Jablunkovský oddíl odbíjené se pomalu rozpadá. Většina hráčů přestupuje do jiných týmů. Družstvo žen ukončilo svou činnost, hráčky přestupují do oddílu odbíjené v Mostech u Jablunkova, kde hrají krajský přebor. 

    V zimní soutěži roku 1988/1989, která nebyla součástí okresní soutěže se mužům podařil husarský kousek, ve finále poráží  oddíly z okresní i krajské soutěže a odnáší si celkové vítězství. Na oddíl, který má pozastavenou činnosti je to dost těžko stravitelné  sousto pro všechny funkcionáře ČSTV okresu Frýdek - Místek. I ten diplom mám poslali pozdě a napsali jej špatně, (TJ Sokol Jablunkov) jako by o nás slyšeli poprvé.

 

 

 

 

   

    Na podzim roku 1989, po skončení trestu a odhlášení se ze soutěže v roce 1988, začíná družstvo mužů v nejnižší soutěži, okresním přeboru III. třídy. Tehdejší týdeník OZVĚNY - ECHO napsal: „Mladé, perspektivní družstvo mužů začíná hrát odbíjenou v Jablunkově.“ Jak absurdní, jak ironické. V roce 1990 vyhrávají muži okresní přebor III. Frýdecko - Místecka a postupují do okresního přeboru II. V roce 1991 vyhrávají muži okresní přebor II. i zimní soutěž a postupují do okresního přeboru I.

  

 

 

 

    A aby se to nepletlo, v roce 1992 vyhrávají muži okresní přebor I. Za čtyři roky jsou zpět na špici, kde byli v roce 1987. Opět slyší okolo Frýdku stejnou písničku: „Do Jablunkova, tak daleko, to stojí moc peněž a ještě tam prohrajeme.“ Stále jsme všem trnem v oku ?

    I když muži vyhrávají okresní přebor, nepostupují do oblastního přeboru II. Hlavním důvodem je nedostatek financí a neochota některých hráčů hrát dvojzápasy v sobotu. V roce 1992 obnovuje svou činnost družstvo žen. Účastní se pravidelně soutěží. Koncem roku 1997 ženy končí. Důvodem jsou opět mateřské povinnosti většiny hráček.

    V roce 2001 po načerpání sil znova začíná fungovat družstvo žen. Obnovují zapomenutý turnaj neregistrovaných družstev pod názvem "Gorolské Jabko“. V prvním ročníku turnaje, za účasti osmi družstev vítězí AK Signál Ostrava. V roce 2002 se ženy přihlašují do okresního přeboru. Pořádají druhý ročník turnaje Gorolské Jabko, z osmi družstev jsou nejlepší Pelikáni z Jablunkova.

    V roce 2003 ženy bojují úspěšně v Okresním přeboru. Muži hrají ve finálové skupině o postup do Krajského přeboru II. V rámci 50-ti let založení TJ Spartak Jablunkov se uskutečnil turnaj v plážovém volejbalu pod názvem "Olza Beach" za účasti 12-ti družstev se vítězem stalo družstvo Dva + Jedna. Třetí ročník Gorolského Jabka za účasti 14-ti družstev obhájili Pelikáni z Jablunkova.

 

 

Volejbalové družstvo mužů TJ Spartak Jablunkov v roce 2003

horní řada zleva:  Janiczek V., Sikora M., Geissler I., Klapsia Z., Hamrozi J.

dolní řada zleva:  Rusnok D., Gemroth P., Kluz A.

 

 

Volejbalové družstvo žen TJ Spartak Jablunkov v roce 2003

horní řada zleva:  Marszalková S., Jeřábková J., Hamroziová J., Pyszková S. 

dolní řada zleva:  Kukuczková K., Burdová A., Čmielová I.

 

 

    Rok 2004 přinesl změny. Vznikl nový losovaný turnaj smíšených družstev pod názvem "Jablunkovský Mišmaš", první vítězství za účasti 14-ti družstev si odnáší Semtex. Muži hrají „konečně“ krajský přebor a končí na devátém místě. Ženy obsadily v okresním přeboru třetí místo pouze horším skóre. Ve druhém ročníku Olza Beach za účasti 18-ti družstev obhajují prvenství Dva + Jedna. Čtvrtý ročník Gorolského Jabka za účasti 13-ti družstev získali potřetí v řadě Pelikáni z Jablunkova.

    V roce 2005 se koná druhý ročník turnaje Jablunkovský Mišmaš za účasti 11-ti družstev osadilo první místo družstvo Janka tým. Ženy v okresním přeboru získaly druhé místo, muži obsadili osmou příčku v krajském přeboru. Ve třetím ročníku Olza Beach za účasti 16-ti družstev obhajují prvenství potřetí v řadě Dva + Jedna. V pátém ročníku Gorolského Jabka za účasti 13-ti družstev zvítězili počtvrté Pelikáni z Jablunkova.

    Rok 2006 ve třetím ročníku Jablunkovského Mišmaše za účasti 14-ti družstev vítězí družstvo Slavíče. Ženy "konečně" vítězí v okresním přeboru a získávají titul Přeborník okresu, muži končí na desáté příčce v krajském přeboru.  První místo ve čtvrtém ročníku Olza Beach za účasti 20-ti družstev získalo družstvo CRO Team z Polska. V šestém ročníku Gorolského Jabka za účasti 16-ti družstev zvítězil tým Habru. 

    Jablunkovský Mišmaš v roce 2007 za účasti 14-ti družstev získal tým Radvanov. Ženy potvrdily, že  jsou nejlepší v okresním přeboru Frýdek - Místek a získaly podruhé v řadě prvenství. Muži skončili v Krajském přeboru na pátém místě. V pátém ročníku Olza Beach za účasti 12-ti družstev byl nejlepší Florián tým. Novým držitelem Gorolského Jabka za účasti 12-ti družstev je Stodvanáctka.

    Jablunkovský Mišmaš pro rok 2008 za účasti 14-ti družstev získalo družstvo Staněk. Ženy získaly v okresním přeboru Frýdek - Místek třetí místo. Muži obsadili v Krajském přeboru desátou příčku. V šestém ročníku Olza Beach za účasti 16-ti družstev zvítězil podruhé Florián tým. Gorolské Jabko za účasti 16-ti družstev má celý rok v držení Stodvanáctka.

    

Tímto se definitivně uzavřelo 45 let jablunkovského volejbalu. Po neprůhledném převádění majetku tělovýchovné jednoty a nespravedlivém rozdělování finančních prostředků sportovním odvětvím se volejbalistky a volejbalisté nepřihlásili do soutěží a ukončili činnost volejbalového oddílu TJ Spartak Jablunkov.

 

Všem nadšencům, kteří se rozhodnou pokračovat v tomto krásném sportu je věnována tato kronika.

 

    Nezanevřeli jsme na volejbal v roce 2009 pořádáme Jablunkovský Mišmaš, kde za účasti 16-ti družstev si prvenství odnáší tým Zoguří. Zakládáme nový volejbalový turnaj věnovaný jednomu ze spoluzakladatelů jablunkovského volejbalu "Memoriál Mirka Geisslera". Za účasti 12-ti družstev si prvenství odnáší ženy z Českého Těšína a muži z Havířova. Sedmý ročník Olza Beach za účasti 16-ti družstev vyhrává tým Impreza a devátý ročník Gorolského Jabka za účasti 16-ti družstev získali popáté Pelikáni.

    Rok 2010    Sedmý ročník Jablunkovského Mišmaše za účasti 14-ti družstev vyhrává družstvo Nádražní, Memoriál Mirka Geisslera za účasti 11-ti družstev obhajují ženy z Českého Těšína, mužskou trofej získalo družstvo Potkali se u baru. Osmý ročník Olza Beach za účasti 10-ti družstev získává družstvo Orion, Gorolské Jabko s pořadovým číslem deset za účasti 16-ti družstev má v držení tým Habitt.

    Rok 2011    V osmém ročníku Jablunkovského Mišmaše za účasti 15-ti družstev zvítězilo družstvo Čertův mlýn, pohár Memoriálu Mirka Geisslera za účasti 10-ti družstev si odnáší družstvo Vamos. Beachvolejbalový turnaj Olza Beach za účasti 10-ti družstev vyhrává  Elektrický slimák z Čadce, Gorolské Jabko za účasti 16-ti družstev získává tým Jak se jmenujem.

    Rok 2012    Devátý ročník Jablunkovského Mišmaše za účasti 14-ti družstev získal tým Skalka, čtvrtý ročník Memoriálu Mirka Geisslera a desátý ročník beachvolejbalového turnaje Olza Beach se nám nepodařilo uspořádat pro nedostatek finančních prostředků. Dvanáctým vítězem Gorolského Jabka za účasti 16-ti družstev se stává tým Radegast.

    Rok 2013    Desátý ročník Jablunkovského Mišmaše za účasti 14-ti družstev získal tým Horní Lomná, Memoriál Mirka Geisslera a beachvolejbalový turnaj Olza Breach nebyl uspořádán. Třinácté Gorolské Jabko za účasti 16-ti družstev si odnáší tým Přátelé tvarohu. 

    Rok 2014    V jedenáctém ročníku Jablunkovského Mišmaše za účasti 12-ti družstev zvítězil Interdekor, Memoriál Mirka Geisslera a beachvolejbalový turnaj Olza Beach v tomto roce nepořádáme. Čtrnácté Gorolské Jabko za účasti 12-ti družstev si odnáší Sex Team.

    Dne 2. března 2015 nás opustil po dlouhé a těžké nemoci spoluhráč, kamarád Mirek Sikora ve věku třicetisedmi let. Koncem května jsme uspořádali volejbalový turnaj pro všechny volejbalisty a volejbalistky z okolí, který jsme věnovali vzpomínce na Mirka, abychom se s ním rozloučili hrou, kterou měl tak rád.

    Rok 2015 Vítězství ve dvanáctém ročníku Jablunkovského Mišmaše za účasti 8-mi družstev si odnáší Pavlokovi. Memoriál Mirka Geisslera a beachvolejbalový turnaj Olza Beach letos nepořádáme. Patnácté Gorolské Jabko za účasti 12-ti družstev získala Drutěva.

    Rok 2016 třináctý ročník Jablunkovského Mišmaše za účasti 6-ti družstev si odnáši tým Lorenz. Memoriál Mirka Geisslera a beachvolejbalový turnaj Olza Beach letos nepořádáme. Šestnáctým vítězem Gorolského Jabka za účasti 8-mi družstev  je tým Wasabi z Bánské Bystrice.

    Rok 2017 ve čtrnáctém ročníku Jablunkovského Mišmaše za účasti 8-mi družstev získává první místo Tepláková souprava. Memoriál Mirka Geisslera letos nepořádáme. Beachvolejbalový turnaj Olza Beach byl zrušen z důvodu nepříznivého počasí. Gorolské Jabko jsem zrušili pro malou účast družstev.

    Rok 2018  Pohár z patnáctého ročníku Jablunkovského Mišmaše  za účasti 7-mi družstev si odnesl Mirka Team. Memoriál Mirka Geisslera i beachvolejbalový turnaj Olza Beach letos neorganizuje. Vítězem sedmnáctého ročníku Gorolského Jabka za účasti 6-ti družstev se stali Hastrmani.   úryvek z Dřevěnické  hymny:

„Smeče tam hovoří

a bloky je tlumí,

krásný je volejbal.“

 

 Já pouze skromně dodávám:

"Krásný je i ten jablunkovský,

vždyť se máme čím chlubit."

 

Ivan Geissler