Jablunkov                        

Nejvýchodnější město České republiky najdete v Moravskoslezském kraji, okresu Frýdek - Místek. Leží na soutoku řeky Olše a jejího levostranného přítoku Lomná, obklopeno zalesněnými beskydskými vrchy. Na východě je to pásmo Slezských Beskyd, tvořících hranici s Polskem, táhnoucí se od Čantoryje 995 m n.m. přes Velký Stožek 978 m n.m. a Kyčeru 990 m n.m. Horský masiv je přeťat hlubokým zářezem řeky Olše. Na jižní straně horské pásmo pokračuje jablunkovskou vrchovinou přes Gírovou 840 m n.m. a snižuje se do Jablunkovského průsmyku. Pak přes Velký Polom 1067 m n.m. navazují Moravskoslezské Beskydy. Na západ od Jablunkova do nich zasahuje dlouhé údolí řeky Lomné. S Polskem je spojeno hraničním přechodem v Bukovci a se Slovenskem v Mostech u Jablunkova. Městem probíhá mezinárodní komunikace E 75 a železniční trať 320 Bohumín - Mosty u Jablunkova.

 

 

Poloha GPS 49°34'34" N 18°45'49" E

nadmořská výška 385 m

rozloha 10,4 km2

počet obyvatel 5 664 k 1.1.2017

 

 

Jablunkovské mezihoří

Jablunkovské mezihoří je geomorfologický celek pohoří v Západních Beskydech ležící na hranicích Česka, Slovenska a Polska. Na severu hraničí pohoří se Slezskými Beskydy od nichž je odděluje dolina řeky Olše. Na východě hraničí s Żywieckými Beskidy. Na jihu je dolinou řeky Čierňanky odděleno od Kysuckých Beskyd. Na jihozápadě přechází do Turzovské vrchoviny. Na západě je Jablunkovskýn průsmykem odděleno od Moravskoslezských Beskyd. Na severozápadě se svažuje do Jablunkovské brázdy.
Většina Jablunkovského mezihoří leží na území Slovenska. Nejvyšším vrcholem je Kykuľa 844 m n. m. ležící na slovensko-polské hranici. Rozloha české části je pouhých 26 km2, což z něj činí nejmenší pohoří v Česku. Nejvyšší horou české části pohoří je 840 m n.m. vysoká Gírová. V Polsku pohoří netvoří samostatnou geomorfologickou jednotku, ale je považováno za blíže neurčenou část Slezských Beskyd.
Jablunkovským mezihořím prochází hlavní evropské rozvodí. Sever a severozápad je odvodňován řekou Olší a Lomnou, patřícími do povodí Odry. Jih je odvodňován řekou Čierňankou, která ústí do řeky Kysuce a patří do povodí Dunaje. Východní část pohoří je odvodňována řekou Sołou, která patří do povodí Wisły.

 

 

Jablunkovská brázda

Jablunkovská brázda je vnitrohorská úvalová sníženina ve Slezsku oddělijící Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Je součástí Západních Karpat ze souvrství flyše o rozloze 74 km2, střední výšce 441,9 m a středního sklonu 5°22´. Nejvyšší bod Kempa 571 m n.m. Okraje brázdy při úpatí okolních vyšších pohoří tvoří mírně zvlněný reliéf pahorkatin. Brázda je odvodňována řekou Olší, která zde často vytváří říční terasy díky naplaveninám.
Do Olše ústí mnoho potoků a bystřinek odvádějící vodu jak z Moravskoslezských tak i Slezských Beskyd. Oblast má délku málo přes 15 km a šířku přes 8 km. Štěpí se od Jablunkova na dvě větve. Východní větev sníženiny, směřující do Polska k Istebné, odděluje Slezské Beskydy od Jablunkovského mezihoří. Jižní větev, směřující k Jablunkovskému průsmyku, tvoří hranici mezi Jablunkovským mezihořím a Moravskoslezskými Beskydy. Celá oblast je mírně nakloněna do Třinecké brázdy. Jablunkovská brázda se nachází v severozápadní části oblasti Západní Beskydy.
Rozlohou nevelká, avšak malebná Jablunkovská brázda sousedí na jihu s Jablunkovským mezihořím 26 km2, s nejvyšší horou Gírovou 840 m n. m., na severu se Slezskými Beskydami 54 km2, s nejvyšší horou Velkou Čantoryjí 995 m n. m., na západě s Moravskoslezskými Beskydami 633 km2, s nejvyšší horou Lysou horou 1323 m n.m. a na severovýchodě s Podbeskydskou pahorkatinou 1508 km2, s nejvyšší horou Ondřejnickou Skalkou 964 m n.m.

 

 

Jablunkovský průsmyk

Jablunkovský průsmyk je průsmyk v nadmořské výšce 553 m n. m. oddělující Moravskoslezské Beskydy od Beskyd Slezských. Rovněž tvoří i rozvodí mezi evropskými veletoky Odrou a Dunajem, když sever průsmyku je odvodňován potokem Ošetnicí, jehož vody se přes Lomnou a Olši se dostávají Odrou do Baltského moře, zatímco jih průsmyku patří do úmoří Černého moře. V průsmyku leží obec Mosty u Jablunkova.

Volejbal

Volejbal

Z anglického volleyball - volley = volej, přímé odehrání míče, aniž by se dotkl země, ball = míč, česky též odbíjená je týmový míčový sport, ve kterém se dvě družstva na obdélníkovém hřišti rozpůleném sítí snaží odehrát míč na soupeřovu polovinu tak, aby ho soupeř nezpracoval a míč se dotkl země.